fbpx

Sprawozdania finansowe i merytoryczne fundacji

SPRAWOZDANIA
2021 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania finansowe i merytoryczne fundacji

SPRAWOZDANIA
2020 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne
SPRAWOZDANIA
2019 rok
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne