fbpx

Sprawozdania finansowe i merytoryczne fundacji

SPRAWOZDANIA
2019 rok
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne