Twoja pomoc ma wielką moc!

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA w Koszalinie nie ponosi żadnych opłat tytułem usługi płatności internetowych Przelewy 24, więc 100 % z dokonanej darowizny przekazywane jest na pomoc naszym podopiecznym na rachunek Fundacji.

Jeśli nie życzą sobie Państwo na publikację danych w naszych raportach finansowych, prosimy o umieszczenie w tytule przelewu „NIE PUBLIKOWAĆ”
 

Wpłacający Darczyńca, ponad kwotę udzielonego wsparcia, zostaje obciążony jedynie opłatą za Przelew24, która płatna jest bezpośrednio na rzecz serwisu Przelewy24 w wysokości 1,5% wpłacanej kwoty.

Wpłacając datek na rzecz fundacji Magia akceptujesz warunki Regulaminu Przelewy24