fbpx

Hania urodziła się w 2012 roku jako wcześniak o wadze 1240 g po wewnątrzmacicznym zahamowaniu wzrastania (IU Gr), niedokrwistością niemowlaków z zapaleniem płuc. Dziewczynka cierpi na mózgowe porażenie dziecięce pod postacią obustronnego niedowładu kurczowego, oraz spastyczność kończyn dolnych, problemy ruchowe kończyn górnych, ma także problemy z układem moczowym oraz wadę wzroku w postaci zeza. Dzięki rehabilitacji oraz determinacji rodziców i staraniom samej dziewczynki, jej życie jest znośniejsze. Fundacja Magia pomogła Hani w postaci dofinansowania do kosztownej rehabilitacji, dzięki której dziewczynka porusza się w miarę samodzielnie.

ID 67

DOKUMENTACJA I ROZLICZENIE UDZIELONEJ POMOCY DO WGLĄDU W SIEDZIBIE FUNDACJI.