fbpx

Niepełnosprawność Łukasza jest wynikiem wad wrodzonych. Chłopiec ma trudności z samodzielnym poruszaniem się. Wolniejszy rozwój intelektualny chłopca , zaburzenia mowy powodują konieczność specjalnego kształcenia, ciągłej rehabilitacji.

ID 42

DOKUMENTACJA I ROZLICZENIE UDZIELONEJ POMOCY DO WGLĄDU W SIEDZIBIE FUNDACJI.