fbpx

Chłopiec ma rozpoznane mózgowe porażenie dziecięce pod postacią obustronnego niedowładu kurczowego. Jest bardzo pogodnym dzieckiem, które codziennie walczy o poprawę swojej sprawności. Alan wymaga rehabilitacji ruchowej, którą od listopada 2017 do kwietnia 2018 r będzie opłacać nasza Fundacja.

ID 57

DOKUMENTACJA I ROZLICZENIE UDZIELONEJ POMOCY DO WGLĄDU W SIEDZIBIE FUNDACJI.