fbpx

Mózgowe porażenie dziecięce (mpd.) nie stanowi jednolitej jednostki chorobowej, jest różnorodnym etiologicznie i klinicznie zespołem objawów chorobowych. U dzieci wykazujących objawy mpd. stwierdza się niedowłady kończyn różnego stopnia i o różnym umiejscowieniu, ruchy mimowolne, zaburzenia zborności ruchów i równowagi. Oprócz tych dominujących w obrazie klinicznym zaburzeń ruchowych zespołowi temu może towarzyszyć różnego stopnia opóźnienie rozwoju umysłowego, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy. U około 30% pacjentów z mpd. występuje padaczka.

 

POMOGLIŚMY: 1 850,00 ZŁ.

ID 22